ตรวจสอบรายชื่อคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

39/1 ถ.รัชดาภิเษก
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ตรวจสอบรายชื่อคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ดังนี้

1.สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ก่อน ปี 2549

     (1) รวมเล่มเดือนกรกฎาคม 2536

     (2) รวมเล่มเดือนกันยายน 2541

     (3) รวมเล่มเดือนกรกฎาคม 2548

2.สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา หลัง ปี 2549 คลิ๊ก

 

หมายเหตุ   วิธีการสืบค้นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง   คลิ๊ก