สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปิดให้บริการวันจันทร์ พุธ พฤหัสฯ และศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. วันอังคาร เวลา 08.30 - 19.30 น. วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 15.00 น.
เข้าสู่ระบบ
ปฎิทินการศึกษา
รายชื่อนักศึกษาตามแผนการเรียน
ครวจสอบสำเร็จการศึกษา
ตรวจสอบรายชื่อผู้ไม่สำเร็จ
ติดตามผลการลงทะเบียน
ติดตามผลคำร้องต่าง ๆ
กคศ

รายงานสถิติ

2560
2561
2560
2561